Julkaisijamainostajan tiedonanto Tämä sivusto sisältää viittauksia yhden tai useamman mainostajamme tai kumppanimme palveluihin tai tuotteisiin. Voimme saada korvauksia, kun katsot mainoksia tai siirryt sivun linkeistä näihin palveluihin tai tuotteisiin.

Arpajaislaki uudistus tuo Suomeen maksublokit

Arpajaislaki uudistus tuo Suomeen maksublokit

Arpajaislain uudistus tulee voimaan vuoden 2022 alussa ja maksublokit vuotta myöhemmin. Lue mitä maksublokit merkitsevät ja mikä vedonlyönnissä muuttuu!

Lue myös 2.12. julkaistu artikkeli Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa - maksublokit sittenkin kaatumassa?

Arpajaislain uudistus on annettu eduskunnalle. Tavoitteena on, että uusi arpajaislaki tulisi pääosin voimaan jo vuoden 2022 alusta alkaen. Hallituksen kaavailemat maksuliikenteen rajoitukset eli maksublokit tulevat voimaan kuitenkin vasta vuoden 2023 alusta.

Miten nämä maksublokit erityisesti ja arpajaislain uudistus yleensä vaikuttavat vedonlyöntiin ulkomaisilla sivustoilla, siitä teemme selvää tässä artikkelissa.

Mikä on arpajaislaki?

Suomen arpajaislaki säätelee kaikkea rahapelaamista Suomessa. Sen tarkoituksena on turvata pelaajien oikeusturva, estää väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä estää ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Lain nimestä huolimatta sen säädökset koskevat arpajaisten lisäksi myös vedonlyöntiä, veikkauspelejä, peliautomaatteja, kasinopelejä, totopelejä ja kaikkia näiden yhdistelmiä.

Uusi arpajaislaki - Mikä muuttuu?

Uusi arpajaislaki, hallituksen esitys, on annettu eduskunnan käsittelyyn. Lakiesityksen tavoitteena on yhtäältä vahvistaa Veikkauksen kilpailukykyä ja monopolia ja toisaalta vähentää pelihaittoja.

Veikkauksen asemaa turvataan ulkomaista kilpailua torjumalla. Käytännössä tämä tapahtuu:

  • Estämällä rahansiirrot Suomesta ulkomaisille pelisivustoille ja näiltä Suomeen
  • Kieltämällä ulkomaisten vedonlyöntisivustojen ja kasinoiden mainostaminen seuraamusmaksun tai uhalla myös yksityishenkilöiltä
  • Sallimalla Veikkauksen myydä omia pelejään ulkomaisille peliyhtiöille uuden tytäryhtiönsä kautta.

Samalla kun ulkomaiset yhtiöt laitetaan ahtaalle, vapauttaa arpajaislaki markkinointia Suomessa. Veikkaus saa uudistuksen myötä luvan markkinoida myös vedonlyöntiään ja hevospelejään. Ne molemmat on luokiteltu aiemmin punaisiin peleihin, jotka koukuttavat pelaajia vihreitä pelejä enemmän. Tämän vuoksi niiden mainontakin on ollut rajoitettu tuoteinformaation jakamiseen.

Pelihaittoja estetään

Laajentamalla pakollista tunnistautumista kaikkiin Veikkauksen peleihin viimeistään vuoden 2024 alkuun mennessä, mikä mahdollistaa peliestojen ja -rajoitusten käytön

Lisäämällä sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeutta saada tietoja Veikkauksessa tapahtuvasta pelaamisesta.

Yksi asia ei muutu

Arpajaislaki uudistus ei kriminalisoi pelaamista ulkomaisilla sivustoilla. Pelaaminen saattaa olla maksublokkien vuoksi hankalampaa, mutta suomalaisveikkaaja voi edelleen täysin laillisesti pelata ulkomaisilla sivustoilla.

Maksublokit estävät maksut ulkomaisille pelisivustoille

Eniten suomalaisiin vedonlyöjiin iskevät maksublokit, joiden avulla katkaistaan maksuliikenne ulkomaisille pelisivustoille. Uusi arpajaislaki pitää sisällään sekä talletusten että kotiutusten estot eli pelaaja ei voi siirtää rahaa veikkaussivuston pelitilille eikä nostaa voittojaan sieltä suomalaisille tileille.

Pelitilille tehty talletus palautetaan takaisin pelaajalle, kun taas kotiutettavat rahat palautuvat takaisin kasinolle.

Käytännön tasolla maksublokkien toimeenpano ja maksujen valvonta jää pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien tehtäväksi.

Maksublokit estävät maksut ulkomaisille pelisivustoille

Maksublokit koskevat vain osaa rahapelisivustoista

Uuden arpajaislakiesityksen maksuliikenne-estot eivät kata automaattisesti kaikkia ulkomaisia sivustoja. Blokattavan sivuston on ensin oltava erityisellä estolistalla, jota ylläpitää rahapelien toimeenpanon valvonnasta vastaava Poliisihallitus.

Estolistalle joutuminen taas edellyttää sitä, että Poliisihallitus on antanut yhtiölle rahapelien toimeenpanokiellon. Tällaisen toimintakiellon yhtiö voi saada, jos se mainostaa palveluaan Veikkauksen monopolialueella eli Manner-Suomessa.

Prosessi menee näin:
mainos Suomessa toimintakielto estolista maksublokki

Osa ulkomaisista vedonlyöntipalveluista säilyy siis edelleen suomalaispelaajien tavoitettavissa maksublokeista huolimatta. Pelkästään se, että vedonlyöntisivusto on suomenkielinen tai tarjoaa palveluja suomeksi, ei vielä oikeuta toimintakiellon määräämiseen ja maksujen estoon. Ratkaisevaa on, että peliyhtiö mainostaa palvelujaan Suomessa ja tällä tavoin rikkoo tai pyrkii kiertämään tietoisesti monopolisäännöksiä.

Maksublokit ovat pelote eivät este

Maksublokit eivät ole sataprosenttinen suoja ulkomaisille pelisivustoille tapahtuvaa ulospelaamista vastaan, ja tämä oli selvää jo muutosesityksen laadintavaiheessa. Silti niitä pidetään riittävän tehokkaina pelotteena ja hidasteena niin pelaajille kuin peliyhtiöille. Estolistalle joutumisen uhan arvioidaan vähentävän peliyhtiöiden halukkuutta kohdistaa markkinointiaan suomalaisille pelaajille.

Maksuestoja on helppo kiertää täysin laillisesti. Jo nyt useat vedonlyöntisivustot tarjoavat erilaisia maksutapoja, jotka eivät ole suomalaisen valvonnan piirissä. Lisäksi pelaaja voi käyttää ulkomaisia tilejä ja välityspalveluita.

Maksuestot purevat eniten kohtuupelaajiin, jotka eivät halua nähdä vaivaa vaihtoehtoisten maksutapojen etsimiseen ja käyttöönottoon. Ulospelaaminen vähentyy siis eniten siitä osasta pelaajakuntaa, jolla ei ole ongelmia pelaamisensa hallinnassa. Ongelmapelaajiin ja peliriippuvaisiin vaikutuksen odotetaan olevan vähäisempi.

Suomen Urheiluvedonlyöjät ry on antanut oman lausonnon aiheesta:

Maksublokit - Kokemuksia muualta

Maksublokit on otettu mukaan jo 16 EU-maan lainsäädäntöön, mutta niitä toimeenpannaan vain puolessa näistä. Esimerkiksi Ruotsissa maksujen estot ovat sallittuja, mutta niitä ei kuitenkaan toteuteta käytännössä.

Sen sijaan Norjassa blokkeja on käytetty jo vuodesta 2010 lähtien. Niillä yritetään puolustaa maassa vallitsevaa monopolijärjestelmää, mutta suhteellisen huonoin tuloksin.

Maan peliviranomainen on itse arvioinut, että estoista huolimatta norjalaiset kuluttavat ulkomaisilla pelisivustoilla noin 600 miljoonaa euroa joka vuosi. Myös pelaaminen ja peliongelmat ovat lisääntyneet sinä aikana, kun maksublokit ovat olleet käytössä, ja parhaillaan Norjassa ollaan ottamassa käyttöön DNS-blokkausta, joka estää ulkomaisille pelisivustoille pääsemisen.

Toimivatko maksublokit?

Kuten Norjan kokemuksista näkyy, maksublokit eivät välttämättä ole ratkaiseva ihmelääke, jolla Veikkauksen kilpailijat saadaan pois monopolimarkkinoilta. Vähenevätkö pelihaitat, kasvaako Veikkauksen suosio ja lähteekö sen tulos jälleen nousuun? Kaikki tämä jää nähtäväksi, mutta tässä muutamia pohdittavia seikkoja.

Kaikki blokattu pelaaminen ei siirry Veikkaukselle. Jokaisella pelaajalla on omat syynsä suosia ulkomaisia vedonlyöntisivustoja. Siksi ei ole kovinkaan todennäköistä, että kaikki siirtyvät Veikkauksen asiakkaiksi, jos pelaaminen omalla sivustolla tulee lakimuutoksen jälkeen mahdottomaksi.

Vedonlyöntisivustot, jotka eivät mainosta Suomessa, välttyvät estoilta. Se miten tiukasti Poliisihallitus tulee tarttumaan peliyhtiöiden mainontaan ja antamaan toimintakieltoja, selviää lopullisesti vasta vuonna 2023. Parhaiten estoilta välttyvät kuitenkin sivustot, jotka eivät erityisesti palvele juuri suomalaisia asiakkaita ja jotka eivät siksi mainosta täällä aktiivisesti.

Nettisivustot tarjoavat paljon erilaisia maksutapoja. Pelaaja voi shoppailla muita vaihtoehtoja, jos maksut eivät yhdellä onnistu. Useimmilta sivustoilta löytyvät Trustly-verkkopankkimaksut, Skrillin tyyppiset nettilompakot, Revolut, korttimaksut, Bitcoin ja muut kryptovaluutat ja prepaid-kortit. Peliyhtiöt voivat luoda myös omia maksuratkaisuja, joilla estoja pääsee kiertämään.

Viimeisenä on kuuleminen vielä EU:ta. Vaikka jäsenvaltiot voivatkin järjestää rahapelit haluamallaan tavalla, on niiden kuitenkin noudatettava unionin sisämarkkinoiden perusvapauksia ja muuta EU-oikeutta. Hallitus on arvioinut, että uusi arpajaislaki on tässä suhteessa hyväksyttävä, mutta lopullinen sana on EU:lla.